سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : 92/5/6:: 5:38 عصر
نویسنده : مجوز2269 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
() نظر

تعرفه آگهی شبکه پنج   (کانون آگهی پیام پاسارگاد)

گروه دو

گروه یک

مشخصات برنامه

نرخ مرداد(ثانیه/ریال)

نرخ پایه طبقات(ثانیه/ریال)

نرخ مرداد(ثانیه/ریال)

نرخ پایه طبقات(ثانیه/ریال)

برنامه -ساعت

1،375،000

1،100،000

2،812،500

2،250،000

سلام تهران7:00

4،375،000

3،500،000

6،750،000

5،400،000

کودک و نوجوان9:15

4،375،000

3،500،000

6،750،000

5،400،000

برنامه ساعت10

4،375،000

3،500،000

6،750،000

5،400،000

برنامه ساعت11

2،187،500

1،750،000

6،250،500

5،000،000

مجموعه تلویزیونی13:30

4.375.000

3.500.00

6.750.000

5.400.000

رنگین کمان15:00

5،750،000

4.600.000

8،437،500

6،750،000

به خانه بر می گردیم16:30

3،937،500

3،150،000

6،250،000

5،000،000

برنامه17:30

5،250،000

4.200.000

7،875،000

6،300،000

اخبار تهران18:30

17،550،000

4،200،000

31،050،000

24،840،000

قبل از قبل ازسریال 19:00

5،750،000

14.040.000

12،562،500

10،050،000

برنامه ساعت20

5،750،000

4،600،000

12،562،500

10،050،000

برنامه ساعت21

5،750،000

4،600،000

12،562،500

10،050،000

برنامه ساعت22:30

5،750،000

4،600،000

12،562،500

10،050،000

تکرار سریال 23:00

17،550،000

4،600،000

31،050،000

24،840،000

سریال 23:00

4،375،000

14،040،000

6.750.00

24،840،000

9:00

5،250،000

4،200،000

11.625.000

9،300،000

اخبار24

6،750،000

5،400،000

9.937.500

7،950،000

فیلم سینمایی روز تعطیل13:30

2،812،500

2،250،000

7.312.500

5،850،000

تکرار فیلم سینمایی00:30کلمات کلیدی :